Run For Love Zhang Ziyi

The film is directed by Zhang Yibai, Guan Hu, Zhang Meng, Teng Huatao and Gao Qunshu. having five directors , the film will feature five different love stories that are set in Japan, The United States, Norway, Turkey and Saipan.

Run For Love Official Poster

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=9hhh0N6KUsw

Cast

Zhang Ziyi, Eddie Peng, Michelle Chen ,Tong Liya ,Zhou Dongyu ,Wang Qianyuan ,Liang Jing ,Zhang Yi, Wu Mochou, Sebastian Stigar

Advertisement